optyk okulista Nowy Sącz optyk okulista Nowy Sącz gabinet okulistyczny Nowy Sącz
optyk nowy sącz optyk nowy sącz

OCT I LASEROTERAPIA

 

 

Niebezpieczeństwo dla wzroku - gotowe okulary korekcyjne

Na bazarach poza prawem

Dostępne na bazarach oraz w innych punktach pozaoptycznych gotowe okulary korekcyjne wprowadzane są do obrotu i używania najczęściej z naruszeniem wymagań ustawy o wyrobach medycznych. Ten, kto sprzedaje takie wyroby na terytorium Polski, ma obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Obowiązkowe jest również zgłoszenie wyrobu medycznego do Rejestru, przed jego pierwszym wprowadzeniem do obrotu i do używania.

Okulary, to nie buty!

Gotowe okulary korekcyjne nie spełniają warunków indywidualnej korekcji, np. nie uwzględniają rozstawu źrenic i widzenia obuocznego. Kupowane są jak buty, na zasadzie przymierzania. Stwierdzenie „dobrze w nich widzę”, nie gwarantuje jednak ani zdrowego widzenia, ani odpowiedniej korekcji wzroku. Codziennie noszenie takich okularów może doprowadzić do:

  1. osłabienia wzroku,
  2. widzenia pozaplamkowego, prowadzącego do trwałego obniżenia ostrości widzenia, co spowodowane jest brakiem prawidłowego ustawienia środków optycznych,
  3. zaburzenia w ocenie wielkości i odległości oglądanego przedmiotu (spowodowane brakiem prawidłowego ustawienia odległości soczewki w stosunku do wierzchołka rogówki),
  4. potęgowania uczucia nacisku na oczy,
  5. łzawienia i pieczenia oczu,
  6. zaburzenia widzenia dwuocznego (spowodowane brakiem doboru mocy dla każdego oka osobno), co grozi wyłączeniem z pracy jednego oka - w okularach jednorazowych zawsze jest taka sama moc dla oka lewego i prawego,
  7. alergii (wywołanych przez niski jakościowo materiał),
  8. bólów i zawrotów głowy,
  9. migotania przed oczami.

Nigdy bez recepty

Jak wynika z badań rynku, Polacy niechętnie poddają się diagnozie okulistycznej, niechętnie też korzystają z okularów. Niestety bardzo niepokojący jest fakt, że wielu użytkowników okularów jednoogniskowych nabywa je w innym punkcie niż u optyka. Zakupy na bazarach często uzasadniane są brakiem czasu na wizytę u okulisty i optyka. Okazuje się, że najczęściej gotowe okulary kupują osoby między 40 a 50 rokiem życia, raczej o słabych i średnich dochodach. Chętnie również do czytania okulary są pożyczane od bliskich, np. współmałżonka. A należy pamiętać, że każde okulary korekcyjne muszą być wykonane u optyka indywidualnie dla danego pacjenta!
 

I jeszcze ciekawy film odnośnie okularów przeciwsłonecznych kupowanych na ulicy z tzw. kraty