optyk okulista Nowy Sącz optyk okulista Nowy Sącz gabinet okulistyczny Nowy Sącz

Współpraca

Oferujemy zakładom pracy kompleksowe badanie pracowników i programy profilaktyki zdrowia dla kadry kierowniczej. Nasza oferta obejmuje:

  • badania okresowe pracowników (zdolność do pracy),
  • badania profilaktyczne np. poziom glukozy, profil lipidowy (cholesterol, HDL, LDL, triglicerydy), profil nerkowy, profil wątrobowy, profil kontrolny,
  • rabaty i szczegółowe rozliczenia na koniec miesiąca w przypadku podpisania umowy,
  • możliwość rozliczania się za wykonane badania wg cennika lub ryczałtem miesięcznym,

Wszystkim naszym pacjentom zapewniamy:

  • fachową obsługę,
  • komfortowe warunki,
  • możliwie najszybszą realizację zlecenia,